Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2017

21. - 23. března 2017, Hustopeče u Brna

České ekologické manažerské centrum vás srdečně zve na další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí (TVIP 2017), který proběhne ve dnech 21. - 23. března 2017 v Hustopečích u Brna.

TVIP zastřešuje tradičně dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM. Více informací...

Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj

20. - 21. dubna 2017, Brno

Konference je zaměřena na aktuální otázky účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje, výsledky projektů a možnosti praktické aplikace nefinančního reportingu podle Směrnice 2013/34/EU.

Více informací...

NEplýtvání potravinami 2017

11. května 2017, Praha

Konference NEplýtvání potravinami 2017 je jednodenní odborná konference, kde budou představeny inovativní řešení, výsledky VaVaI, odborné studie, trendy a příklady dobré a špatné praxe v oblasti předcházení vzniku potravinových odpadů.

Na konferenci vystoupí klíčoví zástupci státních orgánů, podniků, asociací a dobrovolných aktivit. Téma potravinových odpadů navazuje a rozšiřuje konferenci Předcházení vzniku odpadů, která je pravidelně pořádána na podzimním termínu. Více informací...

Uskutečněné akce: