CEMC je významným neziskovým sdružením v oblasti průmyslové ekologie, vydavatelem odborných periodik, pořadatelem vzdělávacích akcí a realizátorem prospěšných projektů.

Naše aktivity korespondují s aktuálním vývojem a trendy jako je například oběhové hospodářství. Vítáme spolupráci a také členství všech, kteří mají vstřícný a reálný pohled na ochranu životního prostředí.

Aktuálně


25% sleva na kombinované předplatné Třetíruka.cz a Odpadové fórum

CEMC připravilo výhodnou nabídku kombinovaného předplatného portálu o životním prostředí www.Tretiruka.cz a časopisu Odpadové fórum. Noví předplatitelé tak získají roční předplatné obou produktů s 25% slevou za výhodných 4 000 Kč bez DPH (4 840 Kč s 21% s DPH). Akční nabídka je omezena pouze do 31. ledna 2017. Více informací...

Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2017

(21.-23. 3. 2017, Hustopeče)

TVIP otevírá prostor pro výměnu zkušeností a názorů v oblasti problematiky interakcí lidské společnosti a životního prostředí. Zaměřuje se na výzkum, vývoj a inovativní řešení v celé šíři životního prostředí. Cílovou skupinou jsou všichni odborníci zabývající se aplikovaným výzkumem a průmyslové podniky. Více informací...

O nás

České ekologické manažerské centrum, z.s. je neziskovou organizací se zaměřením na průmyslovou ekologii, která téměř čtvrt století prosazuje pozitivní přístupy průmyslu a podnikatelské činnosti k životnímu prostředí v České republice. Naším hlavním posláním je v tomto směru šířit informace z oblasti eko-managementu, managementu oběhového hospodářství a relevantní legislativy mezi odbornou a také širokou veřejností.

Mezi naše hlavní činnosti patří realizace projektů, vydavatelská činnost i osvěta v podobě edukativních workshopů, seminářů a konferencí. Více informací...

REACH - Registrace chemických látek

zajištění procesu registrace do termínu 31. 5. 2018

Podle nařízení REACH nesou odpovědnost za rizika spojená s používáním chemických látek všichni výrobci nebo dovozci. Ti jsou povinni vytvořit soubor dat o svých látkách a předložit je ECHA v podobě registrační dokumentace. Poslední registrační lhůta je do 31. 5. 2018. Ta se vztahuje na látky vyráběné nebo dovážené v množstvích větších jak 1 t/rok.

CEMC nabízí komplexní poradenství a zajištění celého procesu registrace látek. S ohledem na komplikovanost a časovou náročnost doporučujeme zahájit práce minimálně rok před termínem. V případě zájmu nás kontaktujte na cemc@cemc.cz.

Připravujeme:

Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj

20.- 21. dubna 2017, Brno

Konference je zaměřena na aktuální otázky účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje, výsledky projektů a možnosti praktické aplikace nefinančního reportingu podle Směrnice 2013/34/EU.

NEplýtvání potravinami 2017

11. května 2017, Praha

Konference Neplýtvání potravinami je jednodenní odborná konference, kde budou představeny inovativní řešení, výsledky VaVaI, odborné studie, trendy a příklady dobré a špatné praxe v oblasti předcházení vzniku potravinových odpadů.

Kontaktní formulář: