Spolupráce a členství

CEMC je sdružení otevřené všem, kteří chtějí být vstřícní k životnímu prostředí, využívají ekomanagement a další dobrovolné aktivity jako svůj vklad k prosazení udržitelného rozvoje v praxi. Prostor ke vzájemné spolupráci:

 • Odborná média: Zaměřujeme se na vyhledávání, sdílení a propagaci příkladů dobré praxe z pohledu principů oběhového hospodářství. Prioritní témata: ekodesign, prevence vzniku odpadů, minimalizace úspora primárních zdrojů, využívání druhotných surovin, ekoinovace a průmysl 4.0.

 • Konference: Hledáme partnery, kteří nejen finančně podpoří realizaci společensky prospěšných akcí, ale také představí vlastní příklady správné praxe a inovativní přístupy implementované na firemní a municipální úrovni. Cílem je propagace zajímavých přístupů, vyšší míra využívání dobrovolných nástrojů, výměna zkušeností zúčastněných stran a případná realizace společných projektů.

 • Projekty: Jsme otevřeni k realizaci společných projektů založených na netradičních a inovativních přístupech, kteří Vás odliší od konkurence. Analyzujeme problematiku, navrhneme vhodné řešení a vybereme relevantní dotační nástroj i odborné řešitele.

Spolupráci nabízíme průmyslovým podnikům, podnikatelským subjektům, inženýrským a poradenským organizacím, vysokým školám a univerzitám a rovněž fyzickým osobám.

Partnerství

Chcete podpořit dobrou myšlenku jako je například vydávání odborného média, pořádání odborné konference, nebo realizaci projektu? Nemusíte být rovnou našimi členy. Myšlenku rádi s vámi prodiskutujeme a uzavřeme vzájemně výhodnou spolupráci.

Přínosy členství

 • propagace a medializace činnosti člena s pozitivním vlivem na životní prostředí
 • aktuální informace na podporu podnikání (legislativa, dotace, monitoring tisku atd.)
 • odborné i legislativní poradenství a vzdělávání
 • společně projekty, vyhledávání partnerů, zpracování a administrace žádosti o dotaci
 • účast na přípravě a posuzování environmentálních zákonů
 • možnost zprostředkování kooperačních jednání mezi členy sdružení

 • ostatní benefity:

  • výrazná individuální sleva na služby CEMC
  • zdarma časopis Odpadové fórum (v hodnotě 980,- Kč/rok)
  • zdarma karta Třetí ruka (v hodnotě 4 500,- Kč/rok)
  • sleva na služby ESIPA (v hodnotě 1000,- Kč/rok)
  • 15 % sleva na akce pořádané CEMC s možností prezentace firmy
  • individuální sleva na inzerci

Velké podniky

40 000 Kč

Malé a střední podniky

(do 50 zaměstnanců)

10 000 Kč

Vzdělávací a veřejnoprávní subjekty

(školy, univerzity, výzkumné organizace, neziskové organizace, apod.)

individuálně

Přidružené členství

(jednotlivci, studenti, apod.)

individuálně

Máte zájem o spolupráci?