REACH - Registrace chemických látek

zajištění procesu registrace do termínu 31. 5. 2018

Podle nařízení REACH nesou odpovědnost za rizika spojená s používáním chemických látek všichni výrobci nebo dovozci. Ti jsou povinni vytvořit soubor dat o svých látkách a předložit je ECHA v podobě registrační dokumentace. Poslední registrační lhůta je do 31. 5. 2018. Ta se vztahuje na látky vyráběné nebo dovážené v množstvích větších jak 1 t/rok.

CEMC nabízí komplexní poradenství a zajištění celého procesu registrace látek. S ohledem na komplikovanost a časovou náročnost doporučujeme zahájit práce minimálně rok před termínem. V případě zájmu nás kontaktujte na cemc@cemc.cz.

Vše pro vaše úspěšné podnikání

Ověřování inovativních technologií

(EU ETV)

Unikátní dobrovolný nástroj pomáhající urychlení uvádění inovací na evropský a světový trh.
více...

Poradenské služby

Komplexní služby v oblasti průmyslové ekologie (EMS, IPPC, REACH, CLP, EIA/SEA,...).

Semináře a konference

Pořádání tradičních konferencí a seminářů na aktuální environmentální témata.

Více...

Třetí Ruka

Informační portál v oblasti průmyslové ekologie. Denně přináší aktuální a nejdůležitější zprávy. Monitoruje legislativu, dotační příležitosti, veřejné zakázky a odborné akce.
www.tretiruka.cz

Odpadové fórum

Časopis o aktuálním dění nejen v odpadovém hospodářství. Zaměřuje se na komplexně na průmyslovou a komunální ekologii.

www.odpadoveforum.cz

Wasteforum

Elektronický recenzovaný časopis určený především pro publikování původních vědeckých prací z oblasti průmyslové a komunální ekologie.

www.wasteforum.cz

Mezi naše hlavní činnosti patří realizace projektů, vydavatelská činnost i osvěta v podobě edukativních workshopů, seminářů a konferencí:


  • Provozujeme informační portál o životním prostředí Třetí ruka určený pro MSP, státní správu a smosprávu.
  • Jako jediní na českém a slovenském trhu jsme akreditováni pro hodnocení inovací metodou Environmental Technology Verification (EU ETV). Tento dobrovolný nástroj pomáhá urychlit uvádění inovací na evropském a světovém trhu.
  • Semináře reflektují aktuální legislativní změny a zaměřují se na celou oblast životního prostředí (chemické látky, odpady, ovzduší, vody, atd.). Každoročně pořádáme konference "Předcházení vzniku odpadů", "Týden vědy a inovací pro praxi a životní prostředí" a nově "NEplýtvání potravinami".

  • Vydáváme odborný časopis Odpadové fórum a elektronický recenzovaný časopis Waste forum zaměřující se komplexně na celou oblast průmyslové a komunální ekologie.


Poradenské služby:

  • chemické látky (REACH, CLP, Biocidy), odpady, ovzduší, voda...
  • IPPC (jsme odborně způsobilou osobou pro následující kategorie zařízení: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3.a, 2.3.b, 2.3.c, 2.4, 2.5.a, 2.5.b, 2.6, 4.1.a, 4.1.h, 4.1.i, 4.2.a, 4.2.b, 4.2.c, 4.2.d, 4.2.e, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1.a, 6.1.b )
  • EIA/SEA (Asociace autorizovaných osob EIA/SEA)
  • dobrovolné nástroje (EMS, UR, CSR, apod.)