Předcházení vzniku odpadů 2018

20. - 21. 9. 2018, Praha

Prevence vzniku odpadů je z pohledu hierarchie nakládání s odpady tou nejdůležitější činností. Omezení plýtvání stále cennějšími surovinami je prioritou a výzvou pro budoucí vývoj naší společnosti. CEMC podporuje myšlenku prevence a letos připravuje již 5. ročník konference PVO. Hlavním tématem budou všudypřítomné plasty. Dále se zaměříme na prevenci vzniku odpadů z pohledu místních samospráv, v souvislosti s omezením skládkování v roce 2024, a stranou nezůstanou ani potravinové odpady.

Více informací: www.predchazeniodpadu.cz

Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018

6. - 8. 3. 2018, Hustopeče, hotel Centro

Vážení příznivci aplikovaného výzkumu, dovolujeme si Vás pozvat na další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018. Letošní TVIP zastřešuje opět tři tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM, symposium ODPADOVÉ FÓRUM a konferenci Průmyslová ekologie. Hlavní novinkou pro přednášející je zařazení partnerského časopisu Waste Forum do databáze SCOPUS. Více informací: www.tvip.cz

Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj

25. - 26. dubna 2018, Brno

Konference je zaměřena na aktuální otázky udržitelného rozvoje, dobrovolné přístupy k dosahování cílů udržitelného rozvoje, výsledky projektů, případové studie a diskusi nad praktickými zkušenostmi i výzkumem.

Konferenci doporučujeme všem organizacím a univerzitám, které mají zájem o prohloubení svých aktivit v oblasti udržitelného rozvoje (Směrnice 2013/34/EU, řada ISO 14 000 atd.), o zvýšení konkurenceschopnosti a diskutování související problematiky. O své zkušenosti se s vámi podělí přední odborníci.

Více informací...

Uskutečněné akce:

  • Předcházení vzniku odpadů 2017 (12.-13.10.2017, Praha), více informací...

  • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2017, více informací...

  • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2016

  • Konference Předcházení vzniku odpadů 2016, více informací...
  • EPC a Energy Tour 2016, více informací...
  • Komercializace výsledků aplikovaného výzkumu a inovací, více informací...
  • Nařízení REACH a CLP v roce 2016, více informací...
  • Biocidy a detergenty 2016, více informací...
  • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2016, více informací....