Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí

TVIP 2023

17. - 19. 10. 2023, Hustopeče, hotel Amande

Vážení příznivci aplikovaného výzkumu,

dovolujeme si Vás pozvat na další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP, který proběhne ve dnech 17. - 19. října 2023 opět v Hustopečích u Brna. I letošní TVIP zastřešuje dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM.

Více informací: www.tvip.cz

Předcházení vzniku odpadů 2022

25. 10. 2022

Prevence vzniku odpadů je z pohledu hierarchie nakládání s odpady tou nejdůležitější činností. Omezení plýtvání stále cennějšími surovinami je prioritou a výzvou pro budoucí vývoj naší společnosti. CEMC podporuje myšlenku prevence a pro na rok 2022 připravuje již 8. ročník konference.

Více informací: www.predchazeniodpadu.cz

Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj

podzim 2022, Brno

XVII. ročník mezinárodní konference "Environmentální účetnictví a reporting udržitelného rozvoje" se bude konat na podzim 2022 (termín bude upřesněn).

Konference je zaměřena na aktuální otázky udržitelného rozvoje, dobrovolné aktivity, environmentální účetnictví a reporting, výsledky realizovaných projektů, případové studie a diskusi nad praktickými zkušenostmi i výzkumem.

Konferenci doporučujeme všem organizacím a univerzitám, které mají zájem o prohloubení svých aktivit v oblasti udržitelného rozvoje, nefinančního a environmentálního reportingu, environmentálního účetnictví a managementu, oběhového hospodářství, bioekonomiky a zelené dohodě. Těm, kteří usilujé o zvýšení své environmentální výkonosti spjaté s konkurenceschopností a chtějí se obohatit v diskusií s předními odbornky na uvedené tématické okruhy.

Více informací...

Uskutečněné akce:

 • Předcházení vzniku odpadů 2022
 • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2022
 • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2022
 • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2021
 • Předcházení vzniku odpadů 2021
 • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2020/2021
 • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2020
 • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2019
 • Předcházení vzniku odpadů 2019
 • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2019
 • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2018
 • Předcházení vzniku odpadů 2018
 • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018
 • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2017
 • Předcházení vzniku odpadů 2017

 • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2017

 • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2016

 • Konference Předcházení vzniku odpadů 2016
 • EPC a Energy Tour 2016, více informací...
 • Komercializace výsledků aplikovaného výzkumu a inovací, více informací...
 • Nařízení REACH a CLP v roce 2016, více informací...
 • Biocidy a detergenty 2016, více informací...
 • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2016, více informací....