Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí

TVIP 2021

19. - 21. 10. 2021, Hustopeče, hotel Amande

Vážení příznivci aplikovaného výzkumu,

dovolujeme si Vás pozvat na další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP, který proběhne ve dnech 19. - 21. října 2021 opět v Hustopečích u Brna. I letošní TVIP zastřešuje dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM.

Více informací: www.tvip.cz

Předcházení vzniku odpadů 2021

9. 12. 2021

Prevence vzniku odpadů je z pohledu hierarchie nakládání s odpady tou nejdůležitější činností. Omezení plýtvání stále cennějšími surovinami je prioritou a výzvou pro budoucí vývoj naší společnosti. CEMC podporuje myšlenku prevence a pro na rok 2021 připravuje již 7. ročník konference.

Více informací: www.predchazeniodpadu.cz

Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj

2. - 3. září 2020, Brno

XVI. ročník mezinárodní konference "Environmentální účetnictví a reporting udržitelného rozvoje" se koná ve dnech 2. a 3. září 2020, jako doprovodný program URBIS SMART CITY FAIR.

Konference je zaměřena na aktuální otázky udržitelného rozvoje, dobrovolné aktivity, environmentální účetnictví a reporting, výsledky realizovaných projektů, případové studie a diskusi nad praktickými zkušenostmi i výzkumem.

Konferenci doporučujeme všem organizacím a univerzitám, které mají zájem o prohloubení svých aktivit v oblasti udržitelného rozvoje, nefinančního a environmentálního reportingu, environmentálního účetnictví a managementu, oběhového hospodářství, bioekonomiky a zelené dohodě. Těm, kteří usilujé o zvýšení své environmentální výkonosti spjaté s konkurenceschopností a chtějí se obohatit v diskusií s předními odbornky na uvedené tématické okruhy.

Více informací...

Uskutečněné akce:

 • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2020
 • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2019
 • Předcházení vzniku odpadů 2019
 • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2019
 • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2018
 • Předcházení vzniku odpadů 2018
 • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018
 • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2017
 • Předcházení vzniku odpadů 2017

 • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2017

 • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2016

 • Konference Předcházení vzniku odpadů 2016
 • EPC a Energy Tour 2016, více informací...
 • Komercializace výsledků aplikovaného výzkumu a inovací, více informací...
 • Nařízení REACH a CLP v roce 2016, více informací...
 • Biocidy a detergenty 2016, více informací...
 • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2016, více informací....