Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí

TVIP 2019

19. - 21. 3. 2019, Hustopeče, hotel Centro

Vážení příznivci aplikovaného výzkumu,

dovolujeme si Vás pozvat na další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2019, který proběhne ve dnech 19. - 21. března 2019 opět v Hustopečích u Brna. Letošní TVIP zastřešuje dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM.

Více informací: www.tvip.cz

Předcházení vzniku odpadů 2019

24. 10. 2019, Praha

Prevence vzniku odpadů je z pohledu hierarchie nakládání s odpady tou nejdůležitější činností. Omezení plýtvání stále cennějšími surovinami je prioritou a výzvou pro budoucí vývoj naší společnosti. CEMC podporuje myšlenku prevence a letos připravuje již 6. ročník konference. Nově budou mít zástupci státní správy a samosprávy, neziskových organizací nebo škol - vstup zdarma!

Více informací: www.predchazeniodpadu.cz

Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj

5. - 6. června 2019, Brno

XV. ročník mezinárodní konference "Environmentální účetnictví a reporting udržitelného rozvoje" se koná ve dnech 5. a 6. června 2019, jako doprovodný program URBIS SMART CITY FAIR.

Konference je zaměřena na aktuální otázky udržitelného rozvoje, dobrovolné aktivity, environmentální účetnictví a reporting, výsledky realizovaných projektů, případové studie a diskusi nad praktickými zkušenostmi i výzkumem.

Konferenci doporučujeme všem organizacím a univerzitám, které mají zájem o prohloubení svých aktivit v oblasti udržitelného rozvoje, environmentálního reportingu, účetnictví a managementu (Směrnice 2013/34/EU, řada ISO 14 000 atd.), mají zájem o zvýšení konkurenceschopnosti a diskutování související problematiky. O své zkušenosti se s vámi podělí přední odborníci.

Více informací...

Uskutečněné akce:

 • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2018
 • Předcházení vzniku odpadů 2018
 • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018
 • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2017
 • Předcházení vzniku odpadů 2017

 • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2017

 • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2016

 • Konference Předcházení vzniku odpadů 2016
 • EPC a Energy Tour 2016, více informací...
 • Komercializace výsledků aplikovaného výzkumu a inovací, více informací...
 • Nařízení REACH a CLP v roce 2016, více informací...
 • Biocidy a detergenty 2016, více informací...
 • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2016, více informací....