Ověřování environmentálních technologií

EK - DG Environment (2014-2017)

Cílem projektu je implementace nové metody ověřování environmentálních technologií. ETV je dobrovolný nástroj mající potenciál urychlit uplatnění inovací na trhu nahrazením nedostatku referencí a důvěryhodnosti. Díky mezinárodní standardizaci ISO 14034 je zajištěna uznatelnost v celosvětovém měřítku. Více informací...

Manuál pro uvádění klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti

MPO - EFEKT 2016

Cílem projektu bylo vytvoření manuálu, který by mohl sjednotit povinnost uvádění klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti budovy (ENB) v informačních a reklamních materiálech, při prodeji a pronájmu nemovitostí. Manuál je souborem doporučení, jak postupovat při aplikaci zákonných povinností dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Více informací...

Předcházení vzniku odpadů

MŽP - NGO (2014 - 2019)

Dvoudenní odborná konference zaměřená na prezentaci současných trendů a příkladů správné praxe v oblasti prevence vzniku odpadů a opětovného využití. V roce 2016 bylo odprezentováno 33 přednášek, přičemž všech tří ročníků se zúčastnilo již přes 600 osob. Více informací...

EPC a Energy Tour

MPO - EFEKT (2015 - 2016)

Cyklus tří seminářů zaměřený na aktuální témata z oblasti energetiky:
 • Poskytování energetických služeb se zárukou (EPC)
 • Energetický audit a management
 • Průkazy energetické náročnosti budovy

Semináře se uskutečnily v Praze, Jihlavě a Olomouci, přičemž se jich zúčastnilo více jak 160 osob. Více informací...

Šetřílkovi

MŠMT (2012 - 2013)

Projekt se zaměřil na vzdělávání v oblasti odpovědného přístupu k životnímu prostředí a udržitelného rozvoje. Konkrétně na environmentální problémy související s provozem běžné domácnosti (odpady, ochrana vod a ovzduší, energetická spotřeba, doprava). Díky seminářům, hře pro mobilní telefony a sociálním sítím bylo proškoleno téměř 10 tis. osob. Více informací...

Příklady dalších realizovaných projektů

 • Seminář k zařízení na energetické využití odpadů  "ZEVO jako součást systémů zásobování teplem a integrovaných systémů nakládání s odpady v krajích"
 • Informační kampaň k třídění odpadů a jejich energetickému využití ve spalovnách odpadů
 • Pilotní projekt celoživotního vzdělávání EIA/SEA
 • STEP BY STEP implementace ISO 14001 pro neziskový a veřejný sektor
 • Publikace "Odpadové hospodářství v ČR - nebojme se spaloven!"
 • Podpora kvality procesu EIA/SEA
 • Analýza a ověření koncepce eko-efektivnosti s využitím EMA v podmínkách průmyslové praxe s cílem doporučit vhodné indikátory v této oblasti pro ekonomickou úroveň
 • Environmental Goods and Servises Sector
 • Liberalizace trhu environmentálních služeb, hodnocení konkurenceschopnosti (Statistická deskripce environmentálních služeb v EU a v ČR a Realizace průzkumu environmentálních služeb)
 • Návrh koncepce e-learningového vzdělávání v problematice prevence a nakládání se živnostenskými odpady
 • Environmentální poradenství v ČR v roce 2008 (zajištění vybraných úkolů environmentálního poradenství na základě výsledků zadání zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky)
 • Konzultační služby při objednatelem připravovaném rozšíření environmentálního reportingu o trvale udržitelném rozvoji ve formátu Global Reporting Initiative 3